Boruto club Wall

Next Previous

Displaying wall entries 1 of 1

Nina-williams said …
The 다음 gen characters that have fanclub:
1)Boruto uzumaki
2)Sarada uchiha
3)Mitsuki
4)Shikadai nara
5)Inojin yamanaka
6)Metal lee
7)Iwabee yuino
8)Denki kaminarimon
9)Sumire kakei
10)Wasabi izuno
11)Namida suzumeno
12)Mirai sarutobi
13)Kagura karatachi
14)Ryougi
15)Kawaki
16)Himawari uzumaki
17)Shinki
18)Yodo 게시됨 9 months ago